Skład Rady Nadzorczej 2022 - 2025

Waldemar Grzelak     – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Bilicka           – V-ce Przewodnicza Rady Nadzorczej
Paweł Homa               – V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Suchta        – Sekretarz Rady Nadzorczej
Elżbieta Grzeszczyk    – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Anna Kulesza              – Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Monika Dębicka         – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Zdzisław Komar          – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kołakowski    – Członek Rady Nadzorczej
Józef Świętkowski      – Członek Rady Nadzorczej