Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oś Saska” zarządza dwoma budynkami mieszkalnymi. W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych jest 840 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 28.215,60 m2.

Powierzchnia lokali użytkowych przedstawia się następująco:

  1. budynek al. Jana Pawła II 26 – 10 lokali użytkowych
    o łącznej powierzchni – 879,55 m2,
  2. budynek ul. Grzybowska 16/22 – 9 lokali użytkowych
    o łącznej powierzchni – 845,98 m2,

Całość zasobów mieszkaniowych posiada opomiarowanie ciepła w węzłach cieplnych -automatyka, podzielniki energii cieplnej w mieszkaniach oraz indywidualne opomiarowanie ciepłej i zimnej wody.

Spółdzielnia użytkuje grunty o łącznej powierzchni 10 835,00 m2, na które składają się następujące nieruchomości:

Jana Pawła II 26– działka nr 54 o powierzchni 5 671,00 m2 – stan prawny w pełni uregulowany,

Grzybowska 16/22– działka nr 56 o łącznej powierzchni 5 164,00 m2 – stan prawny w pełni uregulowany.